2º ESO  B

ÁLGEBRA


2017 - XII - 19

EXPRESIONES ALGEBRAICAS: ejercicios en Thatquiz

Álgebra (Simplificar)
Álgebra
Álgebra (Ecuación)
Álgebra
PRACTICO - Expresiones algebraicas-1.
Diapositivas
EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Opciones
(2) LENGUAJE ALGEBRAICO
Opciones
(1) LENGUAJE ALGEBRAICO
Opciones
(2) valor numérico de polinomios y lenguaje algebraico
Diapositivas
(1) valor numérico de polinomios y lenguaje algebraico
DiapositivasDBH 2 D

aljebra

2017- XII - 19


ADIERAZPEN ALJEBRAIKOAK: ariketak


Álgebra (Simplificar)
6
Álgebra (Ecuación)
6
PRACTICO - Expresiones algebraicas-1.
6
EXPRESIONES ALGEBRAICAS
15
(2) hizkuntz algebraikoa
17
(1) hizkuntz algebraikoa
17
(2) ZANBAKIZKO BALIOA ETA HIZKUNTZ ALJEBRAIKOA
16
(1) ZANBAKIZKO BALIOA ETA HIZKUNTZ ALJEBRAIKOA
16
dbh 2º B

EXPRESIONES ALGEBRAICASEXPRESIONES ALGEBRAICAS
LENGUAJE ALGEBRAICO
dbh2 D

adierazpen aljebraikoak

Egin ondorengo ariketak

EXPRESIONES ALGEBRAICAS
hizkuntz algebraikoa

DBH 2 D

PROPORTZIONALTASUNA


AZTERKETA  2017 - XII - 5


AZT- 2ESO Proporc directa e inversa simple 2
7
AZT - BANAKETA ZUZENKI PROPOR
3
AZT- PROBLEMAK: proportz zuzena eta alderantzizkoa
5
AZT- PORTZENTZIA
7
AZT-BANAKETA alderantzizko PROPORT.
3
AZT- TAULAK ALDERANTZIZKO prop.
2
AZT -TAULAK prop ZUZENA
2
AZT -ARRAZOIAK eta PROPORTZIOAK
20
AZT- tipo de proporcionalidad
10MATEMATICAS  2B


COPIA LAS PREGUNTAS, BUSCA LA INFORMACIÓN Y ESCRIBE EN EL CUADERNO (en la parte de teoría) LAS RESPUESTAS


NÚMEROS DECIMALES:


1.- Escribe un número decimal que tenga 3 cifras en la parte decimal y encuentra el nombre de cada cifra dependiendo de la posición respecto de la coma que tenga.

2.- ¿Cómo se pasa de una fracción a un número decimal? Escribe 2 ejemplos y explica

3.- Los números decimales se clasifican en 3 tipos
  • EXACTOS
  • PERIÓDICOS PUROS
  • PERIÓDICOS MIXTOS

Busca la definición de cada uno de ellos y escríbela

4.- Crea una tabla con los 3 tipos de números decimales que hay. Calcula el decimal que corresponde a cada fracción de las que hay debajo y ponla en el lugar que le corresponde, antes de hacer la división hay que simplificar la fracción. (los cálculos con calculadora). Encuentra 5 fracciones de cada tipo


5.-  Debajo de cada tipo de número escribe la descomposición factorial de los denominadores de las fracciones de cada grupo. Si te fijas en las descomposiciones factoriales ¿puedes sacar alguna conclusión?

MATEMATIKA  2D


KOPIATU, BILATU ERANTZUNA ETA OSATU KOADERNOAN:1.- Idatzi zenbaki hamartar bat, 6 zifra hamartarrekin eta identifikatu zifra hamartar bakoitzaren izena posizioaren arabera.

2.- Nola pasatzen da zatiki batetik zenbaki hamartar batera? Idatzi adibide bat.

3.- Zenbaki hamartarrak horrela sailkatzen dira:

  • ZEHATZAK
  • PERIODIKO PURUAK
  • PERIODIKO MISTOAK


Aurkitu zein den mota bakoitzaren esanahia identifikatzeko eta desberdintzeko

4.- Osatu taula bat 3 zenbaki mota bakoitzarekin eta ondorengo taulan dauden zatikiak sartu dagozkion lekuan, sortutako adierazpen hamartarren arabera. (kalkulatu kalkulagailuarekin). Kalkuluak egin baino sinplifikatu zatikia. Aurkitu zenbak hamartar mota bakoitzeko 5 zatiki


5.- Hartu mota baoitzeko zatikiak eta egin izendatzailearaen deskonposaketa eta idatzi taularen azpian. Zein da ateratako ondorioa?